Ukrainian Trademark  

m201612237 - expo-online.center

Status: Live
(111)
Registration Number
236029
(151)
Date of the registration
2017.12.26
(210)
Serial number of the application
m201612237
(220)
Date of filing of the application
2016.06.02
(180)
Expected expiration date of the registration/renewal
2026.06.02
(541)
Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
expo-online.center
(540)
Mark
(531)
International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(511)
The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
35: адміністративне обробляння замовлень на купівлю, адміністрування програм лояльності для клієнтів, адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній, аналізування собівартості, аудит підприємницької діяльності, аукціонний продаж, аутсорсингове адміністративне керування для компаній, бухгалтерський облік, ведення бухгалтерських книг, веб-індексування на комерційні або рекламні потреби, вивчання ринку, визначання громадської думки, виписування рахунків, влаштовування передплати газет для інших, влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших, готування платіжних документів, готування податкових декларацій, демонстрування товарів, довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності, допомога в керуванні підприємницькою діяльністю, допомога у комерційному або промисловому керуванні, дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю, досліджування щодо підприємницької діяльності, економічне прогнозування, забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів, збирання інформації у комп'ютерні бази даних, збирання статистичних даних, інформування щодо підприємницької діяльності, керування діяльністю артистів-виконавців, керування діяльністю вільнонайманих працівників, керування діяльністю готелів, керування діяльністю спортсменів, керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших, комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів), комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших, комп'ютеризоване ведення справ, консультування з керування персоналом, консультування з керування підприємницькою діяльністю, консультування з організовування підприємницької діяльності, маркетинг, маркетингові досліджування, машинописні роботи, надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів, надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг, написання біографічних довідок для інших, написання резюме для інших, написання рекламних текстів, написання сценаріїв на рекламні потреби, обробляння текстів, оновлювання рекламних матеріалів, оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних, оптимізація відвідуваності веб-сайтів, організовування виставок на комерційні або рекламні потреби, організовування показів мод на рекламні потреби, організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби, орендування рекламного місця, оформляння вітрин, оцінювання підприємницької діяльності, підбирання персоналу, поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю, послуги агентств комерційного інформування, послуги агентств працевлаштування, послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності, послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності), послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва, послуги з комерційного посередництва, послуги з макетування на рекламні потреби, послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи), послуги з огляду преси, послуги з порівнювання цін, послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств), послуги з релокації для підприємств, послуги з фотокопіювання, послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи), послуги із заповнювання податкової декларації, послуги імпортно-експортних агентств, послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам, послуги рекламних агентств, послуги секретарів, послуги щодо зв'язків з громадськістю, послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів, пошук даних у комп'ютерних файлах для інших, пошук спонсорів, пошукова оптимізація для сприяння продажам, представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу, приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів, прокат білбордів (рекламних щитів), прокат офісних машин і обладнання, прокат рекламних матеріалів, прокат рекламного часу на засобах інформування, прокат торговельних автоматів, прокат торговельних стендів, прокат фотокопіювальних машин, пряме поштове рекламування, психологічне тестування для відбирання персоналу, публікування рекламних текстів, радіорекламування, рекламування, рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням, рекламування зовнішнє, розклеювання рекламних плакатів, рекламування поштою, рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн, репродукування документів, розповсюджування зразків, розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі, а також через мережу інтернет, розповсюджування рекламних матеріалів, розробляння рекламних матеріалів, розслідування у сфері підприємницької діяльності, систематизування інформації у комп'ютерні бази даних, складання звітів про стан рахунків, сприяння продажам для інших, створювання рекламних фільмів, стенографування, текстове записування інформації (офісні роботи), телевізійне рекламування, телемаркетингові послуги, узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін, фахове консультування щодо підприємницької діяльності.
(731)
Name and address of the applicant
(732)
Name and address of the holder of the registration
(740)
Name and address of the representative
(750)
Address for correspondence

Ukrainian Trademark